top of page

PROJEKTY

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem obiektów architektury krajobrazu. Przygotowujemy fachową dokumentację projektową oraz realistyczne wizualizacje. Nasze projekty powstają w oparciu o fachową wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Do każdego zadania  podchodzimy z pasją i zaangażowaniem, a nasze projekty mają indywidualny charakter. 

WIZUALIZACJA_1_poprawiona.png
detal4_budynek_po poprawkachd.jpg

ZAKRES NASZYCH USŁUG:

INWENTARYZACJE:

Sporządzamy inwentaryzacje zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne, projekty gospodarki drzewostanem. Przygotowujemy wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

 

DORADZTWO I NADZÓR:

Doradzamy na każdym etapie inwestycji. Świadczymy usługi nadzoru inwestorskiego oraz inspektorskiego przy wykonywaniu nasadzeń i pielęgnacji zieleni.

PROJEKTY:

Zajmujemy się projektowaniem obiektów architektury krajobrazu. Projektujemy parki, skwery, zieleńcie, place zabaw, zieleń osiedlową, zieleń przyuliczną, zielone ściany i dachy. Rewitalizujemy i rewaloryzujemy. Tworzymy fachowe dokumentację oraz realistyczne wizualizacje projektów i wirtualne spacery. Sporządzamy techniczne projekty zawierające dobór gatunkowy roślinności, układ ciągów komunikacyjnych, przekroje nawierzchni, elementy małej architektury oraz systemy nawadniania automatycznego.

NASZE PROJEKTY

bottom of page