PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELENI

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem i wykonawstwem terenów zieleni publicznej oraz prywatnej. Projektujemy parki, ogrody, zielone ściany oraz zieleń towarzyszą układom komunikacyjnym, placom zabaw i terenom rekreacyjnym. Przygotowujemy fachową dokumentację oraz realistyczne wizualizacje projektów. Projekty zieleni powstają w oparciu o naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Do każdego zadania  podchodzimy z pasją i zaangażowaniem, a każdy nasz projekt ma charakter indywidualny.

ZAKRES NASZYCH USŁUG:

 

INWENTARYZACJE:

Sporządzamy inwentaryzacje zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne, szczegółowe dokumentacje i projekty gospodarki drzewostanem. Przygotowujemy wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

lub krzewów.

 

DORADZTWO I ANALIZY:

Doradzamy w sprawach związanych z wydawaniem decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów oraz reprezentujemy inwestora w sprawach administracyjnych związanych z wydaniem decyzji. Wykonujemy analizy krajobrazowe, widoczności i nasłonecznienia.

 

NADZÓR:

Świadczymy usługi nadzoru inwestorskiego oraz inspektorskiego przy wykonywaniu nasadzeń i pielęgnacji zieleni.

 

PROJEKTY:

Zajmujemy się projektowaniem zieleni towarzyszącej układom komunikacyjnym i terenom rekreacyjnym. Projektujemy parki, place zabaw, ogrody na dachach i ogrody prywatne. Rewitalizujemy i rewaloryzujemy tereny zieleni. Tworzymy fachową dokumentację oraz realistyczne wizualizacje projektów i wirtualne spacery. Sporządzamy techniczne projekty zawierające dobór gatunkowy roślinności, układ ciągów komunikacyjnych, przekroje nawierzchni, elementy małej architektury oraz systemy nawadniania automatycznego.